Telefon – Svarsservice

Vi sköter era samtal på ett professionellt och kundinriktat sätt. Varje samtal blir personligt samtidigt som vi skapar mervärde för er verksamhet. Med lång erfarenhet och gedigen utbildning säkerställer vår personal en hög kvalitet. Detta är för oss grundpelarna i bra svarsservice.

Ni kan antingen välja att vidarekoppla ert befintliga nummer till oss eller så tar vi fram ett nytt telefonnummer för er verksamhet. När samtalet inkommer till oss samlar vi information i vårt ärendehanteringssystem för att sedan skicka det vidare till er som e-post, sms eller per samtal.

Vill ni istället att vi arbetar direkt i era system med exempelvis support och kundfrågor är även det möjligt.